Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevensGrondslagMaximale bewaartermijn (tenzij anders vermeld)
Bezoek van onze website, optimalisering van de kwaliteit, beheer en inhoud van de websiteRechtmatig belang
Toestemming
13 maanden na het laatste bezoek van de gebruiker aan de website.
Ontvangst en behandeling van vragen gesteld via het contactformulier of op via enig ander communicatiemiddelRechtmatig belang
Precontractuele uitvoering
– 3 jaar na het laatste contact indien klant ;
– 1 jaar na het laatste contact indien prospect.
Uw account « My Profile » aanmaken op onze tabblad « JOBS »(Pre)contractuele uitvoering2 jaar na de inschrijving van de kandidaat.

Inschrijving op onze nieuwsbriefToestemming3 jaar na het laatste contact klant/prospect.
Opstellen van een offerte of aanbieding(Pre)contractuele uitvoering– Niet gesloten bestek/offerte: 3 jaar na het laatste contact klant/prospect.
– Ondertekend bestek/offerte: 5 jaar vanaf het einde van het contract.
Het opmaken van een overeenkomstUitvoering van een contract
Wettelijke verplichting
5 jaar vanaf het einde van het contract..
Uitvoering van diensten, behandeling van uw verrichtingen en uitvoering van uw instructies in het kader van de diensten die wij voorstellenUitvoering van een contract
Toestemming
3 jaar na het laatste contact met de betrokkene.
Voor fiscale documenten: 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode.
Uitwisseling van gegevens met COSUCRA in formele/informele communicatie op beurzen en andere professionele evenementenRechtmatig belang– 3 jaar na het laatste contact met de betrokkene;
– Indien geen commercieel belang, niet bewaren. 
Het opmaken van een mailinglistUitvoering van een contract
Toestemming
– Er is geen toestemming: geen gebruik van contactgegevens voor marketingdoeleinden (maar mogelijk voor gebruik in verband met contractuele prestaties) ;
– Er is toestemming: 3 jaar na het laatste contact klant/prospect/partner.
Naleving van de wetgeving en de regelgevingWettelijke verplichtingSociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het eind van de uitvoering van de overeenkomst;
– Medische gegevens (getuigschrift): maximaal 15 jaar
– Gegevens met betrekking tot arbeidsongevallen: maximaal 10 jaar
– Fiscale documenten: 7 jaar te tellen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode
Vrijwaring van onze rechtenWettelijke verplichtingZolang de vordering/rechtsvervolging/het geschil loopt en tot 10 jaar erna.